Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

00896225

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Mokráň záhon 4, 82104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9029

Oprávnená osoba

METIS Legal s.r.o.

47242159

Karadžičova 10, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

18.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.03.2021

05.03.2021