Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

9012

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.11.2019
10.08.2019 - 18.11.2019
10.08.2019 - 18.11.2019
10.08.2019 - 18.11.2019
21.05.2019 - 18.11.2019
04.05.2019 - 20.05.2019
13.01.2018 - 18.11.2019
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
Od 21.07.2017
21.07.2017 - 18.11.2019
21.07.2017 - 18.11.2019
21.07.2017 - 18.11.2019
21.07.2017 - 09.08.2019
21.07.2017 - 09.08.2019
21.07.2017 - 03.05.2019
21.07.2017 - 04.12.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017
01.02.2017 - 20.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.06.2020 26.06.2020 iný dôvod
31.01.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2020 15.12.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.01.2019 15.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
07.08.2018 06.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
18.11.2019
09.08.2019
20.05.2019
03.05.2019
12.01.2018
04.12.2017
20.07.2017

15.07.2020

15.07.2020