Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Orange Slovensko, a.s.

35697270

Akciová spoločnosť

Metodova 8, 82108 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

9012

Oprávnená osoba

BAK & PARTNERS s. r. o.

47254840

Panská 14, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2021

25.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.06.2021

20.06.2021