Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8993

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.06.2017
22.06.2017 - 02.09.2021
22.06.2017 - 07.06.2019
01.02.2017 - 21.06.2017
01.02.2017 - 21.06.2017
01.02.2017 - 21.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.09.2021 06.09.2021 iný dôvod
02.02.2021 02.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
22.01.2020 22.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2019 23.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
06.10.2018 05.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
02.09.2021
07.06.2019
21.06.2017

30.11.2021

30.11.2021