Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Chemkostav, a.s.

36191892

Akciová spoločnosť

K. Kuzmanyho 1259/22, 07101 Michalovce, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8993

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Kucharčík

11967650

Štefánikova 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.09.2021

06.09.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021