Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8849

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 31.10.2019
Od 19.09.2019
Od 19.09.2019
21.08.2019 - 18.09.2019
03.04.2019 - 18.09.2019
03.04.2019 - 20.08.2019
21.02.2019 - 18.09.2019
28.08.2018 - 18.09.2019
Od 20.06.2018
20.06.2018 - 18.09.2019
20.06.2018 - 02.04.2019
07.02.2018 - 18.09.2019
07.02.2018 - 02.04.2019
Od 29.11.2017
29.11.2017 - 06.02.2018
06.09.2017 - 18.09.2019
06.09.2017 - 18.09.2019
Od 04.07.2017
04.07.2017 - 30.10.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 18.09.2019
04.07.2017 - 02.04.2019
04.07.2017 - 20.02.2019
04.07.2017 - 20.02.2019
04.07.2017 - 20.02.2019
04.07.2017 - 19.12.2018
04.07.2017 - 27.08.2018
04.07.2017 - 19.06.2018
04.07.2017 - 19.06.2018
04.07.2017 - 06.02.2018
04.07.2017 - 05.09.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017
01.02.2017 - 03.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
06.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.10.2019
18.09.2019
20.08.2019
02.04.2019
20.02.2019
19.12.2018
27.08.2018
19.06.2018
06.02.2018
28.11.2017
05.09.2017
03.07.2017

23.09.2020

24.09.2020