Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

00585441

Akciová spoločnosť

Štefanovičova 4, 81623 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8849

Oprávnená osoba

RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.

36863360

Vysoká 2/B, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020