Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8836

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.01.2018
18.05.2017 - 16.01.2018
01.02.2017 - 17.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.01.2021 26.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.10.2019 01.10.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
13.03.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
11.10.2018 05.10.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.03.2018 02.03.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
28.11.2017 27.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.01.2018
17.05.2017

09.03.2021

09.03.2021