Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

EMIS s.r.o.

35708816

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Ulica Jána Hollého 8479/5, 91701 Trnava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8836

Oprávnená osoba

Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o.

36865281

Hlavná 15/31, 917 01 Trnava, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

23.01.2020

23.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.05.2020

29.05.2020