Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8654

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 28.07.2017
28.07.2017 - 24.02.2021
28.07.2017 - 24.02.2021
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017
01.02.2017 - 27.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.01.2022 25.01.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
21.02.2020 28.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.01.2018 08.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.02.2021
27.07.2017

18.08.2022

19.08.2022