Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KUNST, spol. s r.o.

19010591

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Palackého 1906, 75301 Hranice, Česká republika

01.02.2017

Nie je

8654

Oprávnená osoba

JUDr. Vladimír Kucharčík

11967650

Štefánikova 40, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.01.2022

25.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022