Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8641

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.11.2019
Od 08.11.2019
23.06.2017 - 07.11.2019
01.02.2017 - 22.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
28.08.2020 28.08.2020 iný dôvod
24.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2018 14.08.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
30.01.2018 29.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
27.08.2020
07.11.2019
15.12.2017
22.06.2017

24.11.2020

25.11.2020