Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Engul, s.r.o.

45378576

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Robotnícka 14/9856, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8641

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

19.01.2021

18.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021