Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8612

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 17.08.2017
Od 17.08.2017
Od 17.08.2017
01.02.2017 - 16.08.2017
01.02.2017 - 16.08.2017
01.02.2017 - 16.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
24.03.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.02.2018 01.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
16.08.2017

25.09.2020

26.09.2020