Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LABO - SK, s. r. o.

36365556

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8612

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mikáči s.r.o.

47252871

Steinov dvor 2, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

09.01.2023

09.01.2023

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.06.2023

06.06.2023