Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

LABO - SK, s. r. o.

36365556

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8612

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mikáči s. r. o.

47252871

Prievozská 4, 82109 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.03.2020

01.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020