Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8610

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 01.04.2021
Od 01.04.2021
Od 01.04.2021
22.04.2020 - 31.03.2021
12.07.2018 - 31.03.2021
07.07.2017 - 21.04.2020
07.07.2017 - 03.12.2019
07.07.2017 - 11.07.2018
01.02.2017 - 06.07.2017
01.02.2017 - 06.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
09.08.2023 07.08.2023 iný dôvod
01.03.2023 31.12.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
20.07.2022 20.07.2022 iný dôvod
04.02.2022 03.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
12.01.2021 12.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
12.02.2020 12.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
30.01.2019 29.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.01.2018 11.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
30.06.2021
31.03.2021
21.04.2020
03.12.2019
11.07.2018
06.07.2017

30.11.2023

01.12.2023