Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SYNCHRONIX, a.s.

31605052

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8610

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik, s.r.o.

47247959

Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

12.01.2021

12.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

20.10.2021

20.10.2021