Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SYNCHRONIX, a.s.

31605052

Akciová spoločnosť

Mlynské nivy 71, 82105 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8610

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Mgr. Marek Benedik, s.r.o.

47247959

Rudnayovo nám. 1, 81101 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

20.07.2022

20.07.2022

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

07.02.2023

09.02.2023