Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8443

01.02.2017

18.06.2020

dobrovoľný výmaz


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
16.01.2019 - 12.12.2019
26.07.2018 - 18.06.2020
25.05.2018 - 18.06.2020
25.05.2018 - 12.12.2019
25.05.2018 - 12.12.2019
02.03.2018 - 18.06.2020
13.05.2017 - 18.06.2020
13.05.2017 - 18.06.2020
13.05.2017 - 12.12.2019
13.05.2017 - 12.12.2019
13.05.2017 - 25.07.2018
13.05.2017 - 24.05.2018
13.05.2017 - 01.03.2018
13.05.2017 - 01.03.2018
13.05.2017 - 01.03.2018
13.05.2017 - 19.01.2018
01.02.2017 - 12.05.2017
01.02.2017 - 12.05.2017
01.02.2017 - 12.05.2017
01.02.2017 - 12.05.2017
01.02.2017 - 12.05.2017
01.02.2017 - 12.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
21.01.2020 21.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
16.01.2019 11.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 17.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2017 30.06.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.12.2019
15.01.2019
25.07.2018
24.05.2018
01.03.2018
19.01.2018
12.05.2017

17.04.2021

18.04.2021