Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00151653

Akciová spoločnosť

Tomášikova 48, 83237 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8443

Oprávnená osoba

FROLKOVIČ Legal s.r.o.

50106228

Tyršovo nábrežie 12, 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

15.07.2019

30.06.2019

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

12.12.2019

12.12.2019