Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská sporiteľňa, a.s.

00151653

Akciová spoločnosť

Tomášikova 48, 83237 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

18.06.2020

dobrovoľný výmaz

8443

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

21.01.2020

21.01.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021