Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8319

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2017
01.02.2017 - 21.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 01.07.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
28.01.2020 27.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
19.02.2019 18.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
11.07.2018 10.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2017

25.09.2020

26.09.2020