Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lazar Consulting, s. r. o.

35740175

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Klariská 10, 81103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8319

Oprávnená osoba

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

35874465

Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

06.07.2021

06.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021