Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Lazar Consulting, s. r. o.

35740175

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Klariská 10, 81103 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8319

Oprávnená osoba

NITSCHNEIDER & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o.

35874465

Cintorínska 3/A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2020

01.07.2020

v súvislosti s plnením zo zmluvy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020