Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8287

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 06.03.2019
Od 26.01.2019
25.07.2018 - 05.03.2019
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.07.2018
16.08.2017 - 24.01.2018
01.02.2017 - 15.08.2017
01.02.2017 - 15.08.2017
01.02.2017 - 15.08.2017
01.02.2017 - 15.08.2017
01.02.2017 - 15.08.2017
01.02.2017 - 15.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
11.02.2020 10.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2020
05.03.2019
25.01.2019
24.07.2018
24.01.2018
15.08.2017

25.09.2020

26.09.2020