Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

MET Slovakia, a. s.

45860637

Akciová spoločnosť

Rajská 7, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8287

Oprávnená osoba

VALKOVÁ & Partners s. r. o.

47254548

Košická 0/49, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

11.02.2020

10.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020