Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8202

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 21.06.2017
Od 21.06.2017
01.02.2017 - 20.06.2017
01.02.2017 - 20.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
30.06.2020 30.06.2020 iný dôvod
31.12.2019 31.12.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
22.11.2019 22.11.2019 iný dôvod
30.06.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
11.09.2018 11.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.09.2018 11.09.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.07.2018 01.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
31.12.2017 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku
28.11.2017 28.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
20.06.2017

23.09.2020

24.09.2020