Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

BAX PHARMA, s.r.o.

35758481

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Leškova 8, 81104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8202

Oprávnená osoba

JUDr. Miroslav Vincenec

31817335

Šancová 3562/102, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.06.2020

30.06.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020