Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

81

01.02.2017

25.09.2017

ex offo výmaz

Hromadný ex offo výmaz nepreregistrovaných partnerov verejného sektora


Oprávnená osoba

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
01.02.2017 - 25.09.2017
01.02.2017 - 25.09.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

14.06.2024

15.06.2024