Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Mouton, s.r.o.

45727074

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Bratislavská 31, 01001 Žilina, Slovenská republika

01.02.2017

25.09.2017

ex offo výmaz

81

Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

10.12.2018

11.12.2018