Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8068

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 12.08.2017
01.02.2017 - 11.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
19.01.2022 31.12.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
07.07.2021 01.07.2021 iný dôvod
10.02.2021 09.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
26.08.2020 24.08.2020 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
23.01.2020 23.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
12.09.2019 30.06.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
28.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
16.03.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.01.2022
02.08.2021
29.01.2020
11.08.2017

18.08.2022

19.08.2022