Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Bracco Imaging Slovakia s. r. o.

46182870

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Karadžičova 8/a, 82108 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8068

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Paul Q, s. r. o.

35906464

Karadžičova 2, 81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

07.07.2021

01.07.2021

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021