Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

8001

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 14.07.2020
24.06.2017 - 13.07.2020
01.02.2017 - 23.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
14.07.2020 14.07.2020 iný dôvod
19.01.2020 19.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
13.07.2020
11.12.2017
23.06.2017

23.09.2020

24.09.2020