Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Ing. Ján Buchanec Technik

33576009

Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri

Jesenského 14, 03601 Martin, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

8001

Oprávnená osoba

Hronček & Partners, s. r. o.

47248327

Kálov 1, 01001 Žilina, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

24.01.2022

24.01.2022

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

03.07.2022

04.07.2022