Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7987

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2018
Od 10.08.2018
02.06.2017 - 09.08.2018
01.02.2017 - 01.06.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.02.2021 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
05.08.2019 05.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
11.01.2019 10.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
23.08.2018 23.08.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
10.01.2018 05.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.08.2018
09.01.2018
01.06.2017

11.05.2021

11.05.2021