Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PETROLTRANS, a.s.

36592170

Akciová spoločnosť

Dlhé hony 5268/9, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7987

Oprávnená osoba

GARAJ & Partners s.r.o.

35951125

Jozefská 3, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.08.2019

05.08.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.11.2019

20.11.2019