Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

PETROLTRANS, a.s.

36592170

Akciová spoločnosť

Dlhé hony 5268/9, 05801 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7987

Oprávnená osoba

GARAJ & Partners s.r.o.

35951125

Jozefská 3, 81106 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.02.2021

31.12.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021