Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7982

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 27.02.2020
Od 27.02.2020
19.07.2017 - 26.02.2020
19.07.2017 - 26.02.2020
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
27.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
03.10.2019 03.10.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
02.01.2019 31.12.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
26.02.2020
18.07.2017

19.01.2021

19.01.2021