Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

35692715

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Panónska 42, 85101 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7982

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária Antovszká, s. r. o.

36866881

Bárdošova 2/A, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

27.02.2020

20.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

19.01.2021

19.01.2021