Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7859

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
Od 08.08.2017
01.02.2017 - 07.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
06.02.2024 05.02.2024 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2023 30.06.2023 iný dôvod
04.02.2023 03.02.2023 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2022 30.06.2022 iný dôvod
22.02.2022 22.02.2022 k 31. decembru kalendárneho roku
30.06.2021 30.06.2021 iný dôvod
23.02.2021 22.02.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
27.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
01.02.2019 31.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2018 30.06.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
20.01.2018 19.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
12.05.2021
28.12.2017
07.08.2017

14.06.2024

15.06.2024