Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AGROFERT, a.s.

26185610

Akciová spoločnosť

Pyšelská 2327/2, 14900 Praha 4, Česká republika

01.02.2017

Nie je

7859

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Marianna Kuchtová, s. r. o.

36854531

Cintorínska 22, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

01.07.2019

01.07.2019

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

23.10.2019

23.10.2019