Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7830

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 19.09.2018
13.07.2017 - 18.09.2018
01.02.2017 - 12.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
26.02.2020 26.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
05.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
23.01.2019
18.09.2018
12.07.2017

19.01.2021

19.01.2021