Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

Slovenská Grafia a.s.

31321470

Akciová spoločnosť

Pekná cesta 6, 83403 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7830

Oprávnená osoba

Advokátska kancelária JUDr. Peter Kováč, s.r.o.

36857033

Kubániho 16, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

26.02.2020

26.02.2020

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021