Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7805

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 22.07.2020
Od 04.02.2020
Od 04.02.2020
Od 29.07.2017
Od 29.07.2017
Od 29.07.2017
Od 29.07.2017
29.07.2017 - 03.02.2020
29.07.2017 - 03.02.2020
29.07.2017 - 03.02.2020
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017
01.02.2017 - 28.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Platnosť údajov Meno a priezvisko
Od 29.07.2017 Ing. Martin Tomčányi
Od 29.07.2017 PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Od 29.07.2017 Helena Mesárošová
Od 29.07.2017 Mgr. Adrián Macho
Od 29.07.2017 Mgr. Adrián Kubica
Od 29.07.2017 Ing. Eva Hanusová
Od 29.07.2017 Ing. Roman Súkeník
Od 29.07.2017 Ing. Tomáš Nemeček
Od 23.12.2017 PeadDr. Jozef Berčík PhD.
Od 03.01.2019 Stanislava Režnáková
29.07.2017 - 02.01.2019 Miroslav Holička
29.07.2017 - 22.12.2017 PeadDr. Jozef Benčík PhD.

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
01.07.2020 30.06.2020 iný dôvod
03.01.2020 02.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.07.2019 30.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2019 03.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
09.01.2018 09.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
21.07.2020
03.02.2020
02.01.2019
22.12.2017
28.07.2017

24.11.2020

25.11.2020