Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

KOMPLEX-odpadová spoločnosť, s.r.o.

34100644

Spoločnosť s ručením obmedzeným

131, 92554 Pusté Sady, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7805

Oprávnená osoba

Barger Prekop s.r.o.

36869724

Mostová 0/2, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Meno a priezvisko
Ing. Martin Tomčányi
PhDr. Mgr. Ľuboš Šúry
Helena Mesárošová
Mgr. Adrián Macho
Mgr. Adrián Kubica
Ing. Eva Hanusová
Ing. Roman Súkeník
Ing. Tomáš Nemeček
PeadDr. Jozef Berčík PhD.
Stanislava Režnáková

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

05.01.2021

04.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

25.01.2021

25.01.2021