Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7750

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 26.03.2021
03.10.2017 - 25.03.2021
Od 25.07.2017
25.07.2017 - 02.10.2017
01.02.2017 - 24.07.2017
01.02.2017 - 24.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
31.12.2020 31.12.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
02.07.2020 30.06.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
01.01.2020 01.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
01.01.2019 01.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
03.01.2018 03.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
25.03.2021
04.02.2019
04.01.2018
02.10.2017
24.07.2017

30.11.2021

30.11.2021