Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

AMG Security s.r.o.

46268995

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Lieskovská cesta 6, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7750

Oprávnená osoba

JUDr. Ľubomír Ivan, advokát

42197821

Námestie SNP 41, 960 01 Zvolen, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

31.12.2021

31.12.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

27.01.2022

27.01.2022