Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7680

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 10.08.2017
Od 10.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017
01.02.2017 - 09.08.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
25.07.2020 20.07.2020 iný dôvod
21.01.2020 17.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.08.2019 02.08.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
19.03.2019 19.03.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
08.08.2018 23.07.2018 v súvislosti s plnením zo zmluvy
31.01.2018 31.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
09.08.2017

23.09.2020

24.09.2020