Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

IMPA Bratislava, a.s.

35731851

Akciová spoločnosť

Panónska cesta 23, 85104 Bratislava, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7680

Oprávnená osoba

Tomášek & partners, s. r. o.

36858811

Rožňavská 2, 821 01 Bratislava - mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

25.07.2020

20.07.2020

iný dôvod

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

05.08.2020

05.08.2020