Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7640

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.05.2017
Od 25.05.2017
Od 25.05.2017
01.02.2017 - 24.05.2017
01.02.2017 - 24.05.2017
01.02.2017 - 24.05.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
08.09.2020 03.09.2020 v súvislosti s plnením zo zmluvy
04.02.2020 30.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
15.07.2019 01.07.2019 v súvislosti s plnením zo zmluvy
05.02.2019 04.02.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
27.07.2018 27.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
16.02.2018 15.02.2018 k 31. decembru kalendárneho roku
01.12.2017 30.11.2017 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
19.07.2019
24.05.2017

25.09.2020

26.09.2020