Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

SOFTIP, a. s.

36785512

Akciová spoločnosť

Krasovského 14, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7640

Oprávnená osoba

IKRÉNYI & REHÁK, s. r. o.

36854808

Šoltésovej 2, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

30.01.2021

19.01.2021

k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

09.03.2021

09.03.2021