Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7631

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 15.07.2017
15.07.2017 - 28.10.2019
15.07.2017 - 21.09.2017
15.07.2017 - 21.09.2017
15.07.2017 - 21.09.2017
15.07.2017 - 21.09.2017
15.07.2017 - 21.09.2017
01.02.2017 - 14.07.2017
01.02.2017 - 14.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
02.09.2021 31.08.2021 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
04.01.2021 04.01.2021 k 31. decembru kalendárneho roku
09.01.2020 08.01.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
16.07.2019 05.06.2019 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2019 02.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
04.07.2018 03.07.2018 v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou
03.01.2018 31.12.2017 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
28.10.2019
21.09.2017
14.07.2017

30.11.2021

30.11.2021