Register partnerov verejného sektora

Aktuálne údaje

Partner verejného sektora

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

36168335

Akciová spoločnosť

Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, Slovenská republika

01.02.2017

Nie je

7631

Oprávnená osoba

Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o.

44250029

Námestie svätého Egídia 40/93, 058 01 Poprad, Slovenská republika

Koneční užívatelia výhod

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenie o overení konečných užívateľoch výhod

02.09.2021

31.08.2021

v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

18.10.2021

19.10.2021