Register partnerov verejného sektora

Historické údaje

Partner verejného sektora

7407

01.02.2017

Nie je


Oprávnená osoba

Koneční užívatelia výhod

Platnosť údajov
Od 25.04.2020
19.07.2017 - 24.04.2020
01.02.2017 - 18.07.2017

Verejní funkcionári v riadiacej štruktúre

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Oznámenia o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia Dátum overenia Typ overenia
20.02.2020 20.02.2020 k 31. decembru kalendárneho roku
29.01.2019 28.01.2019 k 31. decembru kalendárneho roku
25.01.2018 25.01.2018 k 31. decembru kalendárneho roku

Udelené pokuty

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

Kvalifikovaný podnet

Nenašli sa žiadne vyhovujúce záznamy

História dokumentov

Dátum
24.04.2020
29.11.2019
18.07.2017

25.09.2020

26.09.2020